Czas Gentlemanów to blog, który (według moich zamierzeń) ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania historią mężczyzn i męskości – konieczną odpowiedź na szeroko działający dyskurs kobiecy.

Gentlemani to tylko jedna z męskich grup społecznych i to wcale nie największa. Miała jednak znaczący wpływ na pojmowanie przez nas męskości dzisiaj. Przynajmniej jej wersji najpopularniejszej, bo dziś również trudno powiedzieć o istnieniu jednego powszechnego ideału mężczyzny. Mimo to postaram się nie skupiać wyłącznie na tej wąskiej grupie. Ale to z biegiem czasu.