Do dzisiaj pisanie listów jest podstawową formą komunikacji z najważniejszymi osobami na świecie. Teraz, jeśli chcemy coś istotnego załatwić piszemy do prezydenta lub premiera. Przed I wojną światową pisano do cesarzy, królów i arcyksiążąt. Należało więc orientować się w należnych tytułach i zwrotach tak, by nie obrazić adresata i dojść do swego celu.

Fragment obrazu Gabriëla Metsu "Mężczyzna piszący list"

Fragment obrazu Gabriëla Metsu „Mężczyzna piszący list”

Tytuły władz i osobistości

Poniżej podaję listę zwrotów jakich należało używać w korespondencji do najważniejszych osób. Do każdego stanowiska przypisanych jest pięć formuł:

Pierwsza to tytuł używany w nagłówku listu. Druga to tytuł, którego używano w treści wiadomości. Trzecia to formuła stosowana była na końcu listu do wyrażenia czci. Czwarta służyła za podpis. Natomiast piąta to adres zapisywany na kopercie.

Wszystkie formuły pochodzą z książki: Wojciech Galant, Formy towarzyskie. Prawidła i wskazówki przyzwoitego zachowania się w różnych chwilach życia, Mikołów – Warszawa 1911.

Warto zwrócić uwagę jak stopień w hierarchii był wyrażany za pomocą tych formuł. W pierwszej kolejności podane są osoby duchowne, dalej władcy świeccy.

<<Zobacz też: Gentleman w sieci – sztuka pisania e-maili>>

Papież

Tytuł w nagłówku Ojcze święty!
Tytuł w treści Wasza Świątobliwość
Cześć W najgłębszej pokorze (z najgłębszą czcią) dla Waszej Świątobliwości
Podpis najposłuszniejszy syn N. N.
Adres Do Jego Świątobliwości, Papieża (w 1911 był Pius X) w Rzymie

 

Kardynał

Tytuł w nagłówku Eminencyo! (Najprzewielebniejszy Ks. Kardynale!) Najmiłościwszy Panie!
Tytuł w treści Wasza Eminencya
Cześć Z najgłębszą czcią dla Waszej Eminencyi pozostaje
Podpis najpowolniejszy syn N. N.
Adres Do Jego Eminencyi, Najprzewielebniejszego Ks. Kardynała N. N. w N.

 

Arcybiskup lub Biskup

Tytuł w nagłówku Jaśnie Wielmożny Ks. Arcybiskupie, Biskupie (Arcypasterzu)!
Tytuł w treści Wasza Arcypasterska Mość!
Cześć Z najgłębszem poważaniem dla Waszej Biskupiej Mości pozostaje
Podpis najposłuszniejszy syn N. N.
Adres Jego Arcybiskupiej (Biskupiej) Mości, Najprzewielebniejszemu Ks. N. N., Arcybiskupowi (Biskupowi) w N.

 

Ksiądz

Tytuł w nagłówku Wasza Wielebności (Przewielebności), Wielebny (Przewielebny) Księże (Dobrodzieju, Proboszczu, Dziekanie), Najprzewielebniejszy Ks. Kanoniku, Prałacie! itd.
Tytuł w treści Wasza Przewielebność, Ks. Dobrodziej (Proboszcz itd.)
Cześć Z wysoką czcią pozostaje
Podpis uniżony sługa N. N.
Adres Przewielebny Ks. Proboszcz N. N. w N.

 

Ksieni

Tytuł w nagłówku Przewielebna Panno Ksieni, Dobrodziejko!
Tytuł w treści Wasza Przewielebność
Cześć Waszej Przewielebności cześć wyraża
Podpis uniżony sługa N. N.
Adres Przewielebna Panna Ksieni Dobrodziejka N. N. w N.

 

Przełożona klasztoru

Tytuł w nagłówku Wielebna Matko!
Tytuł w treści Wasza Wielebność
Cześć Wyrażam cześć wysoką
Podpis uniżony sługa N. N.
Adres Wielebna Matka N. N., Przełożona klasztoru (Domu, Konwentu itd.), w N.[Do zakonnicy: Wielebna Siostro, Wasza Wielebność Wielebna Siostra (lub w skróceniu: S.) N. N. klasztor N.]

 

Cesarz niemiecki

Tytuł w nagłówku Najmiłościwszy Panie!
Tytuł w treści Wasza cesarska i królewska Mość raczy najłaskawiej (najmiłościwiej)
Cześć Z najgłębszą czcią dla Waszej cesarskiej i królewskiej Mości pozostaje
Podpis najpowolniejszy sługa N. N.
Adres Do Jego cesarskiej i królewskiej Mości, cesarza Niemiec i króla Prus

 

Cesarz austriacki

Tytuł w nagłówku Najmiłościwszy Panie!
Tytuł w treści Wasza cesarska, królewska i Apostolska Mość
Cześć Z najgłębszą uległością dla Waszej cesarskiej, królewskiej i Apostolskiej Mości
Podpis najpowolniejszy sługa N. N.
Adres Do Jego cesarskiej, królewskiej i Apostolskiej Mości, cesarza Austro-Węgier

 

Król

Tytuł w nagłówku Wasza królewska Mości! Najmiłościwszy Panie!
Tytuł w treści Wasza królewska Mość
Cześć W najgłębszej czci dla Waszej królewskiej Mości
Podpis najposłuszniejszy sługa N. N.
Adres Do Jego królewskiej Mości, króla N. N.

 

Panujący książę

Tytuł w nagłówku Najmiłościwszy Panie! Jaśnie Oświecony Panie!
Tytuł w treści Wasza królewska Wysokość
Cześć W najgłębszej czci dla Waszej królewskiej Wysokości
Podpis najposłuszniejszy sługa N. N.
Adres Do Jego królewskiej Wysokości, ks. N. N. w N., Władcy N.

 

Arcyksiążę

Tytuł w nagłówku Wasza arcyksiążęca Mości! (Wysokości!) Najłaskawszy Arcyksiążę i Panie!
Tytuł w treści Wasza królewska (cesarska) Wysokość
Cześć Z najgłębszą czcią dla Waszej królewskiej (cesarskiej) Wysokości pozostaję
Podpis najpoddańszy sługa N. N.
Adres Do Jego królewskiej (cesarskiej) Wysokości, Arcyksięcia N. w N.

Książę i członkowie niegdyś panujących Domów książęcych

Tytuł w nagłówku Jaśnie Oświecony Książę i Panie!
Tytuł w treści Wasza Jaśnie Oświecona Mość
Cześć W najgłębszej czci dla Waszej Jaśnie Oświeconej Mości
Podpis najuniżeńszy sługa N. N.
Adres Jego Jaśnie Oświeconej Mości, Księciu N. w N.

Minister

Tytuł w nagłówku Wasza Ekscellencyo!
Tytuł w treści Wasza Ekscellencya
Cześć Najgłębszą cześć dla Waszej Ekscellencyi wyraża
Podpis najpoddańszy sługa N. N.
Adres Do Jego Ekscellencyi N. N., Ministra … itd.

Hrabia lub baron

Tytuł w nagłówku Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio!
Tytuł w treści Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia
Cześć Z największą czcią dla zostaję, Jaśnie Wielmożnego Pana
Podpis uniżony sługa N. N.
Adres Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia N. N. w N.

Do zwykłych osób

Tytuł w nagłówku Wielmożny Panie! Wasza Mości!
Tytuł w treści Wielmożny Pan, Wasza Mość
Cześć Z rzetelną czcią i poważaniem, Wielmożnego Pana
Podpis uniżony sługa N. N.
Adres Wielmożny Pan N. N. w N.

Co sądzicie o podpisywaniu się „najpoddańszy sługa” itp.? Myślę, że pod tym względem trudno byłoby nam wrócić w tamte czasy.