Męskość to coraz bardziej angażujący temat. Nie tylko my rozważamy jak być lepszymi mężczyznami. Równie często o męskości debatują media i świat nauki. Tym razem mam przyjemność zaprosić Was do udziału w konferencji naukowej, w której tytule swój ślad odcisnęli gentlemani. O męskości w wymiarze fizycznym, psychicznym i kulturowym będziecie mogli posłuchać już 7 czerwca. Wciąż można zgłaszać propozycje referatów!

Czas-Gentlemanow-konferencja1Swego czasu sporo jeździłem po konferencjach naukowych, by móc podzielić się wynikami moich badań i poznać ciekawych ludzi. Powoli moje ścieżki ze światem nauki się rozchodzą. Tym bardziej cieszę się mogąc pełnić rolę patrona medialnego dla takiego wydarzenia. Co więcej, sam wystąpię z prezentacją na temat roli blogosfery w kształtowaniu współczesnych wzorców męskości.

Konferencja

Spotkanie powinno zainteresować czytelników Czasu Gentlemanów, gdyż z naukowej perspektywy podejmuje tematy często poruszane na blogu. Jak piszą organizatorzy:

Proponujemy wieloaspektową oraz interdyscyplinarną dyskusję nad funkcjonowaniem mężczyzn we współczesnym świecie. Dotychczasowe dyskursy definiowały mężczyznę jako jednostkę „neutralną” płciowo. Tymczasem pytania o jego istotę – jaki jest jego sposób myślenia, działania, czucia, podejmowania decyzji, jak definiować jego rolę społeczną i najważniejsze – kim w ogóle jest mężczyzna, okazują się dziś kwestiami otwartymi. Dlatego zapraszamy do krytycznej refleksji nad różnymi kodami męskości, w ramach nauk medycznych, przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, psychologicznych, prawnych i historycznych.

Pojawią się następujące bloki tematyczne [całość tutaj: bloki tematyczne]:

1. Zdrowie mężczyzny w wymiarze biologicznym (m. in.: mężczyzna a nałogi; kult muskulatury; problemy psychiczne; zdrowie reprodukcyjne i seksualne)

2. Mężczyzna: mąż, ojciec, kochanek – psychologiczno-pedagogiczne oraz prawne aspekty życia (rodzina – rola mężczyzny i oczekiwania wobec niego; mężczyźni wobec walki o przyznanie praw rodzicielskich)

3. Socjokulturowe procesy konstruowania męskości (męski habitus; supermarket męskich stylów i projektów tożsamości; jaki kryzys, jakiej męskości?; elementy rytuału i inscenizacji; dyscyplinowanie mężczyzn poprzez współczesne wzorce wyglądu; kulturowe pułapki męskości; wzory męskości w zmieniających się kontekstach)

4. Obraz mężczyzny w literaturze, języku, mediach (retoryka czasopism poświęconych „męskiemu punktowi widzenia”, wizerunek mężczyzn w reklamach; przekaz medialny i literacki kierowany do mężczyzn)

Swoją obecność zapowiedzieli już między innymi Joanna Smól, Sylwia Skuza, Marta Kowalczyk, Paweł Brudek i oczywiście ja sam.

Chętni do czynnego udziału w konferencji nadal mogą zgłaszać propozycje referatów (do 27 V 2013). Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie Maiuscula. Chętni do wysłuchania referatów mogą zwyczajnie przyjść i za darmo wziąć udział bierny. Z uwagi na tak późny termin składania zgłoszeń, szczegółowy program będzie dostępny tuż przed konferencją.

Mam nadzieję, że z częścią z Was spotkam się w ten czerwcowy piątek!