Jakie zasady savoir-vivre’u odpuszczam sobie gdy nikt mnie nie obserwuje? Hmm, to dobry punkt wyjścia do bardziej fundamentalnego pytania: czym są zasady savoir-vivre’u i jak się mają do bycia gentlemanem?

To Pytanie do Kielbana odnosiło się bezpośrednio do moich zwyczajów. Czy są zasady, które sobie odpuszczam w przestrzeni prywatnej? Żeby na nie odpowiedzieć, musimy sobie uporządkować wiedzę o tym czym są zasady dobrych manier i kiedy je stosujemy.

Przy okazji okaże się, że zasad, które moglibyśmy porzucić jest więcej i nie dotyczą one tylko etykiety. Moim zdaniem to właśnie odchodzenie od nich powinniśmy obserwować ze szczególną uwagą.

A jak Wam idzie trzymanie się narzuconych sobie zasad?

Pozdrawiam i trzymajcie klasę!